Hond en baby op komst

Niet iedere hond zal een nieuw geborene in het gezin hartelijk verwelkomen. Eén en ander is afhankelijk van het karakter van de hond, zijn (gebrek aan) ervaringen met baby’s tot nu toe, van het nemen van voorbereidende maatregelen en van de begeleiding van de hond. Lees meer