Penningmeester, instructeur

Zoals onze leden in de Nieuwsbrief hebben kunnen lezen heeft de heer Rinus van der Zanden om gezondheidsredenen zijn bestuurstaken moeten neerleggen. Lees meer