Ringtraining

RINGTRAINING DE WEG NAAR SUCCES!

U wilt met uw hond naar een tentoonstelling, waar zij worden beoordeeld op exterieur.
Wekelijks geven wij ringtraining, daar leert u hoe u uw hond optimaal kunt showen!

Cursus informatie

Ringtraining de weg naar succes!

Met een professioneel plan van aanpak met meer uitgebreide oefeningen en een vernieuwde werkwijze, hopen wij u en uw hond goed te kunnen voorbereiden op een succesvolle tentoonstelling carrière.
Om samen met uw hond een sterk team te vormen is wederzijds vertrouwen nodig. Wij reiken u de methode aan en geven u deskundige informatie.
Eerste rasgroep 8Er wordt tevens aandacht besteed aan tentoonstellingsregels en –gebruiken. Zo ook aan houding, kleding en schoeisel van de handler, alsmede aan een positieve benadering.
De training is een zogenaamde doorlopende cursus, herhaling is de basis.

U dient lid van onze vereniging te zijn.

Bij de ringtraining kunnen loopse teven niet worden toegelaten. De reuen en teven oefenen tegelijkertijd en dat geeft dan te veel onrust.

Gladde vloer

Omdat bleek dat het voor enkele honden moeilijk was op de wat gladde vloer goed te kunnen lopen, is het lokaal van de ringtraining aangepast.

nieuwe mattenK.C. ‘s-Hertogenbosch e.o. heeft rubbermatten gekocht, zodat uw honden niet meer kunnen wegglijden.

Wij hopen dat dit voor veel eigenaren en honden een oplossing zal blijken te zijn. Vooral honden van de zwaardere rassen zullen hier veel baat bij vinden!

Wat u moet weten

 • U dient lid te zijn van KC ‘s-Hertogenbosch e.o.
 • Voor de ringtraining hoeft u zich niet apart in te schrijven.
 • Het lesgeld moet contant worden betaald tijdens de les.
 • Wij werken meestal met een 10-strippenkaart. Deze kost € 35,–.
 • Losse lessen, bijvoorbeeld om een paar keer te trainen vóór een tentoonstelling: € 5,00 per les.
 • Eenmalige les ter kennismaking: € 6,—.
 • Op woensdag avond: Op afspraak met Marja Kramer, mail: marja-kramer@hotmail.com
 • Locatie: Zaal 7 van Sociaal Cultureel Centrum De Helftheuvel, Helftheuvelpassage 115, 5224 AC ‘s-Hertogenbosch, bekijk de routebeschrijving.

Meer informatie

Regels omtrent het tentoonstellen van honden


De Raad van Beheer heeft regels gesteld die van kracht zijn op hondententoonstellingen:

 • Het is verboden honden dusdanig te presenteren, dat zij door het gebruik van een strakke lijn belemmerd worden in het gangwerk en/of de ademhaling.
 • Keurmeesters zijn verplicht te letten op gezondheid – en welzijnsaspecten, zoals hoorbare ademhaling, oogirritaties, uitpuilende ogen, huidaandoeningen, gangwerk problemen, enz.
 • Verder zijn er een aantal rassen waarover na elke keuring een ras specifiek rapport moet worden geschreven.