Inschrijfformulier lidmaatschap KC ‘s-Hertogenbosch e.o.

U wilt meedoen aan een van de activiteiten van Kynologenclub ‘s-Hertogenbosch e.o.!
U dient dan eerst lid te worden, met dit formulier kunt u zich inschrijven.

Dalmatische hond

Inschrijfformulier lidmaatschap Kynologenclub ‘s-Hertogenbosch e.o.

Met dit formulier kunt u zich aanmelden als lid van KC 's-Hertogenbosch e.o.
* verplichte velden
Uw gegevens:
Ja, ik word / wij worden lid van KC 's-Hertogenbosch e.o.!
Het NHSB nummer is alleen voor honden met een stamboom
Gegegevens gezinslid (indien van toepassing):
Betaling lidmaatschap


Binnenkort ontvangt u van ons per e-mail een factuur voor het lidmaatschap.
Opzeggen lidmaatschap
Indien u uw lidmaatschap wilt opzeggen, dan dient u dit uiterlijk één maand voor het einde van het jaar (dus vóór 1 december van het lopende jaar) schriftelijk te doen naar het volgende adres: KC ‘s-Hertogenbosch e.o., Ledenadministratie, Metrumhof 10, 5245 BR Rosmalen. Het kan ook via de mail: r.vdzanden@kc-shertogenbosch.nl. LET OP: Heeft u doorgegeven dat u niet meer komt trainen wil dat nog niet zeggen dat automatisch het lidmaatschap ook opgezegd is, dat moet altijd via de mail! Bij latere opzegging blijft contributie voor het volgende kalenderjaar verschuldigd!
Eventuele aanvullende informatie / vragen / opmerkingen