Geschiedenis

Op 26 maart 1924 werd Kynologenclub ‘s-Hertogenbosch & Omstreken opgericht door onder andere de heer Vermeulen, de heer dr Den Hartog (dierenarts en directeur van de Veemarkt) en de heer J. Rademakers (eigenaar van Hotel Central op de Markt).

Tweede wereldoorlog

KC 's-Hertogenbosch e.o. 1930, Tentoonstelling in het Casino

Bron: Stadsarchief ‘s-Hertogenbosch

In de Tweede Wereldoorlog is de vereniging ondergedoken, zoals zo veel verenigingen in die tijd, en bleef dat totdat na de oorlog weer nieuw leven ingeblazen werd door beide laatstgenoemde heren, aangevuld met de heer P. Martens (directeur van het Casino op de Parade) en de heer L. Brugmans, die secretaris van de vereniging werd.

Door de aanwezigheid in het bestuur van enkele van deze heren was het mogelijk leden- en bestuursvergaderingen te beleggen in hotel Central, de jaarlijkse 2e Kerstdag-clubmiddag te houden in de kleine zaal van het Casino, waarbij de aanwezige rashonden werden gekeurd en besproken door enkele keurmeesters, en de eerste tentoonstelling te organiseren op de Veemarkt. Hierna ging het voorspoedig met de vereniging.

Statuten club goedgekeurd

Op 17 juni 1952 werden bij Koninklijk Besluit de statuten van de club goedgekeurd.

Door het overlijden van enkele oudere bestuursleden brak er toch een minder voorspoedige periode aan.

VeemarktNa de intrede van de heer Harrie van Erp als secretaris in 1960, kwam er weer vaart in de vereniging. De gehoorzaamheidscursussen werden gestart, contactavonden werden georganiseerd en jaarlijks werd met succes een clubmatch gehouden.

Het dagelijks bestuur bestond toen uit de heer dr. C. Okkerse (dierenarts te ‘s-Hertogenbosch), de heer Van Erp als secretaris en de heer Jacq. van de Last als penningmeester.

Zowel de familie Van Erp als de familie Van de Last hebben veel energie in de vereniging gestoken wat resulteerde in een gezonde, bloeiende vereniging.

65-Jarig jubileum

Het 65-jarig jubileum werd op Driekoningendag in 1990 op grootse wijze gevierd met een gevarieerd banket voor alle leden. Gelijktijdig werd de heer dr. Okkerse gehuldigd en werd hem een cadeau aangeboden ter gelegenheid van zijn 40-jarig voorzitterschap.

De heer dr. Okkerse sprak in zijn dankwoord de wens uit dat onze kynologenclub nog in lengte van jaren zou mogen groeien en bloeien.

De jaren daarna

Door de jaren heen hebben in het bestuur diverse wisselingen plaats gevonden.

De succesvolle gehoorzaamheidstrainingen werden gecontinueerd en in 1988 werd gestart met het geven van ringtrainingen. De jaarlijkse clubmatch werd, met enige onderbrekingen, in ere gehouden.

Onze vereniging bevond zich een stabiele situatie met grote saamhorigheid onder de  leden.

De wens, een eigen verenigingsgebouw en trainingsveld, bleef onvervuld, mede door het ontbreken van geschikte locaties.

We kwamen helaas ook in een moeilijke periode, we werden in 2009 geconfronteerd met een grote ramp. Al ons gespaarde geld werd ons door de toenmalige penningmeester ontnomen. De justitiële afwikkeling duurt nog voort. Door het niet op te geven en mede door de hulp van velen is een faillissement ons bespaard gebleven!

Het 90-jarig bestaan in 2014 werd gevierd met het organiseren van feestelijke activiteiten en met een geslaagde Jubileum clubmatch.

Nu rust op ons allen de taak om de vereniging, met alle door haar voor de leden te organiseren faciliteiten, in bloei te laten voortbestaan.