Het Bestuur

Het bestuur is als volgt samengesteld

FUNCTIENAAME-MAIL
VoorzitterWilma Smetsersw.faas@kc-shertogenbosch.nl
Secretaris
2de Secretaris
PenningmeesterAlex van Engelenpenningmeester@kc-shertogenbosch.nl
BestuurslidMarianne Kransm.krans@kc-shertogenbosch.nl
BestuursmedewerkerEddy Elingseddy.elings@ziggo.nl
BestuursmedewerkerVanessa Tuil Duppenvoorzitter@markiesjeswelzijn.nl

Commissies en overige taken bestuursleden

FunctieE-mail
Coördinator gehoorzaamheideddy.elings@ziggo.nl
Coördinatie ringtraining m.krans@kc-shertogenbosch.nl
Activiteiten en Redactie Nieuwsbriefw.faas@kc-shertogenbosch.nl

m.krans@kc-shertogenbosch.nl

Beheerders clubhuis w.faas@kc-shertogenbosch.nl

dcoeleveld@gmail.com

Clubmatch commissiew.faas@kc-shertogenbosch.nl

Redactie websitew.faas@kc-shertogenbosch.nl

Onze Ereleden

  • mevrouw Marianne Krans

  • de heer Martin van ’t Root

  • mevrouw Wilma Smetsers