Het Bestuur

Het bestuur is als volgt samengesteld

FUNCTIEE-MAIL
Vice Voorzitter en Penningmeesterr.vdzanden@kc-shertogenbosch.nl
Secretarism.krans@kc-shertogenbosch.nl
2de Secretarisw.faas@kc-shertogenbosch.nl
Bestuurslidtoon.vanlith@gmail.com
Bestuursmedewerkerpvlith58@gmail.com
Bestuursmedewerkereddy.elings@ziggo.nl

Commissies en overige taken bestuursleden

FunctieE-mail
Coördinator gehoorzaamheideddy.elings@ziggo.nl
Coördinatie ringtraining m.krans@kc-shertogenbosch.nl
Beheerder clubhuis (voorlopige functie)w.faas@kc-shertogenbosch.nl
Activiteiten en Redactie Nieuwsbriefw.faas@kc-shertogenbosch.nl

m.krans@kc-shertogenbosch.nl

Clubmatch commissiew.faas@kc-shertogenbosch.nl

Ledenadministratier.vdzanden@kc-shertogenbosch.nl
Redactie websitew.faas@kc-shertogenbosch.nl

Onze Ereleden

  • mevrouw M. Krans
  • de heer Martin van ‘t Root
  • mevrouw Wilma Faas