Het Bestuur

Het bestuur is als volgt samengesteld

FUNCTIEE-MAIL
Vice Voorzitter en Penningmeesterr.vdzanden@kc-shertogenbosch.nl
Secretarism.krans@kc-shertogenbosch.nl
2de Secretarisw.faas@kc-shertogenbosch.nl
Bestuurslidtoon.vanlith@gmail.com
Bestuursmedewerkerpvlith58@gmail.com
Bestuursmedewerkereddy.elings@ziggo.nl

Commissies en overige taken bestuursleden

FunctieNaamE-mail
Ledenadministratie, beheerder clubhuisRinus van der Zandenr.vdzanden@kc-shertogenbosch.nl
Coördinator gehoorzaamheidEddy Elingseddy.elings@ziggo.nl
Clubmatch commissieWilma faas

w.faas@kc-shertogenbosch.nl

Activiteiten en Redactie NieuwsbriefWilma Faas

Marianne Krans

w.faas@kc-shertogenbosch.nl

m.krans@kc-shertogenbosch.nl

Coördinatie ringtraining Marianne Kransm.krans@kc-shertogenbosch.nl
Redactie websiteWilma Faasw.faas@kc-shertogenbosch.nl

Onze Ereleden

  • mevrouw M. Krans
  • de heer Martin van ‘t Root
  • mevrouw Wilma Faas