Algemene voorwaarden/Huisregels

Ter bescherming van onszelf en de hond gelden er een aantal regels. Hierdoor weten we van elkaar waar we aan toe zijn. Tevens dienen zij om een prettige sfeer tijdens de cursussen te bevorderen en te behouden.

Algemene voorwaarden

KC ’s-Hertogenbosch en omstreken is geregistreerd bij de Kamer van Koophandel en lid van de Raad van Beheer.

 • Om deel te mogen nemen aan één van onze cursussen, dient u lid te zijn van onze vereniging.
 • Als u heeft ingeschreven voor een van onze cursussen ontvangt u binnen 5 dagen een factuur van de penningmeester.
 • Cursusgeld dat betaald is, wordt alleen gerestitueerd indien de cursus onverhoopt niet doorgaat of vol blijkt te zijn. Hiervan krijgt de cursist meteen bericht. In alle andere gevallen wordt cursusgeld niet gerestitueerd als een cursist zich heeft opgegeven en toch afziet van het volgen van de cursus
 • De cursist is minimaal 16 jaar, behalve tijdens de kind-hond trainingen.
 • Voor het begin van de cursus dient u het inentingsboekje van de hond te laten zien met daarin de (uiteraard) geldige inentingen.

Huisregels

 • Voordat de les begint, heeft u de hond voldoende buiten het cursusterrein uitgelaten.
 • Ontlasting van uw hond dient u direct op te ruimen, een afvalbak staat ter beschikking.
 • U gedraagt zich respectvol tegenover de honden (dus niet slaan, schoppen, prik/stroombanden enz.) en ook tegenover medecursisten, instructeurs als ook bezoekers.
 • Loopse teven mogen na overleg en toestemming van de instructeur normaal aan de les deelnemen.
 • Uw hond is altijd aangelijnd, tenzij de instructeur anders beslist.
 • Roken tijdens de training wordt niet op prijs gesteld.
 • Mobiele telefoons dienen uitgeschakeld te zijn tijdens de training.
 • Belangstellenden zijn altijd van harte welkom, het is wel zo prettig als de cursisten ongestoord de les kunnen volgen. Bezoekers mogen meekijken op duidelijke afstand tijdens de les.
 • Indien u door omstandigheden verhinderd zou zijn aan de les deel te nemen, wordt u verzocht zich vroegtijdig af te melden bij uw eigen instructeur. Telefoonnummers en/of e-mailadressen kunt u vinden bij contact.
 • In geval u niet langer wenst deel te nemen aan de lessen, verzoeken wij u hiervan altijd één van de instructeurs op de hoogte te stellen met opgaaf van redenen.
 • Opzegging van het lidmaatschap dient uiterlijk 1 december van het lopende jaar schriftelijk aan ons te zijn doorgegeven.

Aansprakelijkheid

De KC ‘s-Hertogenbosch e.o. stelt zich niet verantwoordelijk voor schade, diefstal, verlies, ongevallen enz. zowel op het trainingsveld als in de oefenzaal en daarbuiten zoals parkeerplaats.

Deelname aan onze cursussen is geheel voor eigen risico, eventuele schade met of aan hond en/of honden onderling kunnen niet verhaald worden op de instructeur en/of de KC ‘s-Hertogenbosch e.o.
Wij adviseren een goede W.A. verzekering af te sluiten. Vaak valt (maar) 1 hond onder de standaard W.A.verzekering.

Thuis trainen is noodzakelijk

Door thuis de gehoorzaamheidsoefeningen iedere dag te trainen in enkele korte sessies van 1 tot 5 minuten, zorgt u ervoor dat de cursus voor u en uw hond een succes wordt. Achterstand door meermalen afwezigheid is voor u beiden moeilijk in te halen. De oefening hoeft echt niet lang te duren of vervelend te zijn, er zijn genoeg momenten waarop u even met uw hond kunt oefenen.

Bijvoorbeeld: tijdens het koken, buiten een spelletje doen, doe dan ervoor een oefening zodat het spelletje een welkome afwisseling is. Ook na de uitlaatroute is het een goede oefentijd.
Zorg ervoor altijd positief te eindigen zodat het voor de hond maar ook voor uzelf leuk blijft.