Lidmaatschap

Dalmatische hond

Alle hondeneigenaren en/of hondenliefhebbers kunnen lid worden van KC ‘s-Hertogenbosch e.o. De vereniging is er voor alle honden, ras of rasloos.

Lidmaatschap

Wanneer u wilt deelnemen aan één van onze cursussen, dient u lid van KC ‘s-Hertogenbosch te zijn.

Om u als lid aan te melden, kunt u onderstaand digitaal aanmeldformulier invullen.

Wanneer u nog geen lid bent, maar toch graag eens wilt zien hoe wij lesgeven, dan bent u van harte welkom om een keer een kijkje te komen nemen tijdens een training. Onder cursusaanbod vind u alle informatie over onze diverse cursussen en wanneer en waar deze plaatsvinden.

Contributie

  • De contributie bedraagt € 15,00 per kalenderjaar.
  • Als u zich na 1 juli als lid aanmeldt wordt € 22,50 lidmaatschap berekend voor 1½ jaar ineens (de helft van het lopende jaar en het hele volgende jaar). Dit omdat verschillende cursussen in het nieuwe jaar doorlopen.

Gezinslid

Inwonende gezinsleden kunnen zich aanmelden als ‘gezinslid’. Statutair hebben zij dezelfde rechten als de overige leden van de vereniging en kunnen dus bijeenkomsten bezoeken, deelnemen aan cursussen, etc. Bovendien steunen zij door hun lidmaatschap de vereniging.

  • De contributie voor gezinsleden bedraagt € 7,50 per kalenderjaar
  • Als u zich na 1 juli aanmeldt bedraagt de contributie € 11,25 voor 1½ jaar

Betaling

Wanneer u zich heeft opgegeven voor het lidmaatschap,  ontvangt u van ons per e-mail een factuur voor het lidmaatschap.

Lidmaatschap opzeggen


Het lidmaatschap wordt automatisch steeds per kalenderjaar verlengd!

Indien u uw lidmaatschap wilt opzeggen, dan dient u dit uiterlijk één maand voor het einde van het jaar (dus vóór 1 december van het lopende jaar) schriftelijk te doen naar het volgende adres: KC ‘s-Hertogenbosch e.o., Ledenadministratie, Metrumhof 10, 5245 BR Rosmalen. Het kan ook via de mail aan Rinus van der Zanden: r.vdzanden@kc-shertogenbosch.nl.

LET OP: Heeft u doorgegeven dat u niet meer komt trainen wil dat nog niet zeggen dat automatisch het lidmaatschap ook opgezegd is, dat moet altijd via de mail!


Bij latere opzegging blijft contributie voor het volgende kalenderjaar verschuldigd.

Aanmeldformulier lidmaatschap

Met dit formulier kunt u zich aanmelden als lid van KC 's-Hertogenbosch e.o.
* verplichte velden
Uw gegevens:
Ja, ik word / wij worden lid van KC 's-Hertogenbosch e.o.!
Het NHSB nummer is alleen voor honden met een stamboom
Gegegevens gezinslid (indien van toepassing):
Betaling lidmaatschap


Binnenkort ontvangt u van ons per e-mail een factuur voor het lidmaatschap.
Opzeggen lidmaatschap
Indien u uw lidmaatschap wilt opzeggen, dan dient u dit uiterlijk één maand voor het einde van het jaar (dus vóór 1 december van het lopende jaar) schriftelijk te doen naar het volgende adres: KC ‘s-Hertogenbosch e.o., Ledenadministratie, Metrumhof 10, 5245 BR Rosmalen. Het kan ook via de mail: r.vdzanden@kc-shertogenbosch.nl. LET OP: Heeft u doorgegeven dat u niet meer komt trainen wil dat nog niet zeggen dat automatisch het lidmaatschap ook opgezegd is, dat moet altijd via de mail! Bij latere opzegging blijft contributie voor het volgende kalenderjaar verschuldigd!
Eventuele aanvullende informatie / vragen / opmerkingen