Erkende Vereniging

Onze Kynologenclub is niet alleen Koninklijk Goedgekeurd en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel (KvK 40216613), maar ook officieel erkend door de Raad van Beheer op Kynologisch Gebied in Nederland.

Raad van Beheer

nieuwe logo RvBDe Raad van Beheer is een overkoepelende organisatie die diverse verenigingen onder zich heeft. Dit zijn behalve regionale Kynologen clubs ook rasverenigingen en verenigingen op het gebied van jacht, coursing (windhondenrennen), hondenopvoeding en instructeur opleiding. Tentoonstelling gevende verenigingen, keurmeester verenigingen, groepsverenigingen enz.

De Raad van Beheer is aangesloten bij de F.C.I. (Federation Cynologique International) en conformeert zich daarmee aan de wereldwijde kynologische regelgeving. Hierdoor zijn ook de aangesloten leden gehouden deze regels te volgen.

De Raad van Beheer begeleidt de opleidingen en neemt de examens af ofwel erkent de examens die onder haar auspiciën worden afgelegd. De Raad houdt toezicht op de naleving van de reglementen, houdt de stamboekhouding bij en verstrekt de stambomen voor rashonden, verwerkt de uitslagen van tentoonstellingen en wedstrijden en verstrekt de daarbij behorende diploma’s en certificaten.

U bent vrij om de statuten en huishoudelijk regelement op te vragen, stuur een mail naar Wilma Smetsers, mail: w.faas@kc-shertogenbosch.nl

Vrijwilligers

De aangesloten Kynologische verenigingen en Kynologenclubs hebben geen commerciële belangen en werken met leden op basis van vrijwilligheid.

Onze eigen club heeft vakbekwame instructeurs die geheel belangeloos hun tijd en capaciteiten ter beschikking stellen voor de vereniging.