Penningmeester, instructeur

Zoals onze leden in de Nieuwsbrief hebben kunnen lezen heeft de heer Rinus van der Zanden om gezondheidsredenen zijn bestuurstaken moeten neerleggen.
Onlangs heeft hij aangegeven ook zijn taak als instructeur bij de gehoorzaamheidscursussen niet langer te kunnen uitoefenen.
Wij zijn Rinus zeer erkentelijk voor zijn jarenlange inzet voor onze club. Vooral zijn we hem veel dank verschuldigd voor zijn inzet voor ons clubhuis.

Wij wensen hem een spoedig algeheel herstel toe.

Het bestuur en instructeurs

0 reacties

Plaats een Reactie

Reageren?
Hieronder kunt u uw reactie achterlaten!

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.